Jezus jest obok i podtrzymuje cię.

27 marca 2021

Jezus jest przyjacielem twojej duszy. Zawsze blisko, zawsze obecny, jest Tym, który cię rozumie.
W trudnych chwilach Jezus okazuje się być prawdziwym przyjacielem, który:
- nie opuszcza łódki, kiedy szaleje burza, ponieważ jest wierny – „Pan zaś jest wierny. On was utwierdzi i strzec będzie od złego” (2 List do Tesaloniczan 3,3);
- nie potępia cię, ponieważ cię kocha – „Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie” (List do Rzymian 8,1);
- stoi obok i wspiera cię – „Jednak Bóg jest moim opiekunem! Pan jest oparciem dla mej duszy” (Psalm 54,6).

Jeśli jesteś smutny albo pogrążony w głębokiej rozpaczy, wybierz Jezusa na swojego przyjaciela. On jest wierny, cierpliwy i kochający. A dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, w tym, przez co właśnie przechodzisz, On stoi przy tobie. Nie jesteś sam w doświadczeniu, w problemie, z którym musisz się zmierzyć, w tym nowym dniu, który jest przed tobą. Nie jesteś sam. Nigdy nie jesteś sam.
Módl się razem ze mną: „Jezu, dziękuję za Twoją wierność, Twoją przyjaźń, Twoją obecność. Wiem na pewno, że Ty nigdy mnie nie opuścisz, prawdziwy i wierny przyjacielu. Dziękuję Ci, Jezu”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...