Jezus jest w tobie i dla ciebie!

2 marca 2021

Może nie zawsze rozumiesz, dlaczego i jak Bóg realizuje swój plan w twoim życiu. Może nawet wątpisz w to, że Bóg naprawdę się tobą interesuje. Nie pozwól, by takie myśli cię niepokoiły. Nie pozwól im się rozwinąć, bo to jest kłamstwo. Bóg, bardziej niż ktokolwiek inny, chce się o ciebie troszczyć. Bardziej niż twój ojciec, bardziej niż twoja matka. On cię kocha! On cię kocha! On cię kocha, przyjacielu!

Chcę powiedzieć ci dzisiaj: jesteś silny, niewzruszony i wytrwasz, ponieważ Bóg jest wierny i On odnowi twoje siły, ponieważ twoja wiara i nadzieja są w Nim.
Przyjacielu, nie jesteś z tego świata. Zostałeś posadzony na wysokościach nieba z Chrystusem (List do Efezjan 2,4-6). Nie jesteś w pozycji przegranego. Z Chrystusem w sercu walczysz z pozycji zwycięzcy.
Powiedz razem ze mną: „Jego życie jest we mnie. Jego miłość jest dla mnie!”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...