Jezus posłuszny aż po krzyż

20 września 2020

Czy podobnie jak mnie zachwyca cię charakter Jezusa? Posłuszny swojemu Ojcu we wszystkim w czasie swojego życia i służby, Jezus w pełni wykonał swoją misję. Był posłuszny. W Liście do Filipian 2,8 czytamy, że Jezus był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Wczoraj czytaliśmy o tym, jak Jezus, umierając w mękach na krzyżu, wołał do Ojca. Jednak tuż przed swoim aresztowaniem, pomimo cierpienia i bólu, potwierdził, że do końca wypełni Jego zadanie: „Ojcze mój, jeśli już mam pić z tego kielicha, niech będzie wola Twoja” (Ewangelia Mateusza 26,42). Tak, Jezus był zdecydowany przejść przez wszystko do samego końca, niezależnie od ceny. Zgodził się ofiarować swoje życie, by uratować twoje.

Czy wiesz, że twój Zbawiciel doświadczył trzech rodzajów śmierci:
- śmierci samego siebie (wyrzekł się siebie, swojej woli);
- śmierci fizycznej (wyzionął ducha);
- śmierci duchowej (został oddzielony od Bożej obecności z powodu grzechu)?
Jezus był posłuszny Ojcu we wszystkim. Postanowił wykonać Jego wolę, nic innego jak tylko Jego wolę.

Nie wszystko idzie w życiu zgodnie z naszym planem. Czy wtedy, uznając, że Bóg odwrócił się od ciebie, a niebo zamknęło na twoje wołanie, zniechęcisz się i rzucisz wszystkim? Czy raczej podobnie, jak mówią słowa pieśni w wykonaniu Jesus Culture, będziesz kochał Boga, szedł tam, gdzie On idzie, mówił to, co On mówi i poddasz się Mu?

Pomódl się razem ze mną: „Ojcze, Ty doskonale znasz sytuację, w której się znalazłem. Dziękuję Ci, że jesteś tu razem ze mną i idziesz razem ze mną. Proszę Cię, przebacz mi, jeśli wątpiłem w Ciebie, myśląc, że mnie opuściłeś. Nawet jeśli nie wszystko idzie zgodnie z moim planem, to chcę wypełniać Twoją wolę, nie moją własną. Niezależnie od ceny, chcę iść za Tobą. W imieniu Jezusa, amen”. Zachęcam cię: szukaj Bożej woli w swoim życiu. Życzę ci wspaniałego dnia w obecności Ojca!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...