Jezus zwyciężył dla ciebie

23 marca 2021

Jezus pokonał śmierć i całą jej moc. Otrzymał „Imię, które jest ponad wszelkie imiona”, ponad takie imiona jak samotność, odrzucenie czy depresja. On pokonał to wszystko na krzyżu, by dać ci wolność.

„Przeciwnie wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. Gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie imię” (List do Filipian 2,7-9). Przyjacielu, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się teraz znajdujesz, Jezus odniósł zwycięstwo dla ciebie. Dzisiaj chciałbym, byś uświadomił sobie ogrom triumfu Chrystusa. Bezprecedensowego, całkowitego i wiecznego. Co więcej, był on bezpośrednim efektem doskonałego posłuszeństwa. Ponieważ Jezus nie zawahał się zrezygnować ze wszystkiego dla ciebie, dzisiaj ty również możesz uczestniczyć w tym zwycięstwie.

Jesteś...
- uwolniony od ciężaru twojego grzechu – „Bo prawo Ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci” (List do Rzymian 8,2);
- wyzwolony od swojej przeszłości – „Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło – i nastało nowe” (2 List do Koryntian 5,17);
- uzdrowiony i odnowiony – „Orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości” (Psalm 23,3).

Ciesz się, ponieważ Jezus już zwyciężył tę walkę. Módl się i dziękuj Panu razem ze mną: „Jezu, dziękuję Ci, że byłeś posłuszny i poświęciłeś swoje życie dla mnie. Nie zasłużyłem sobie na to, ale dzięki Tobie dzisiaj jestem wolny, uzdrowiony i odnowiony”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...