Już nie musisz się bać!

14 lutego 2020

W tym tygodniu będę chciał nawiązać do kilku fragmentów wspaniałej książki Serce Ojca: odnalezienie drogi powrotnej do radości Ojca autorstwa Neala Matthew Lozano. Czy często paraliżuje cię strach? Strach przed pustką... Strach, który blokuje cię przed wyjściem ze strefy komfortu, by żyć życiem, jakie Bóg z miłością dla ciebie przygotował... Strach przed opuszczeniem domu rodzinnego, by studiować w innym mieście lub strach przed nawiązaniem relacji z ludźmi, którzy mogliby mieć na ciebie dobry wpływ... W Biblii czytamy: „Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz Ducha usynowienia, w którym wołamy: Abba, Ojcze!” (List do Rzymian 8,15) .

Przejście od strachu do pewności bycia dzieckiem Bożym jest sporym wyzwaniem, ale Jego Duch jest gotowy i chętny, by cię poprowadzić. Stawanie się osobą, jaką Bóg chce, abyś był, jest procesem, który musi dokonać się przez Jezusa. On jest Tym, który nadaje ci wartość i dzięki Jego ofierze możesz zbliżyć się do tronu Boga z ufnością, że On będzie zaopatrywał cię na każdym kroku. Neal Lozano w 4 rozdziale swojej książki pisze: „Jezus uwolnił nas i wprowadził do radości Ojca, który wyratował swoje kiedyś zniewolone dzieci”. Nie bój się! Bóg chce przemienić cię z niewolnika strachu w Boże dziecko. I On chce tego dokonać dzisiaj!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...