Kiedy Bóg mówi: „Wycisz się”!

31 grudnia 2020

Dzisiaj jest ostatni dzień roku i wszyscy przygotowują się do nocy sylwestrowej. Za kilka godzin powitamy nowy rok i wielu z nas podejmie swoje noworoczne postanowienia. Niestety, jak pokazują doświadczenia lat poprzednich, nie potrafimy w nich wytrwać.
Dlaczego? By osiągnąć postawione sobie cele niezbędne jest konsekwentne działanie, dlatego, w ciągu tego tygodnia chciałbym zaprosić cię do poznania 7 zdrowych nawyków (praktykuję je regularnie), by dobrze rozpocząć ten rok!

Bywa, że rzucamy się w działanie, byle tylko osiągnąć swoje cele, zrealizować projekty. A gdyby w ten wieczór sylwestrowy Bóg poprzez ten werset postawił przed nami wyzwanie? „Wyciszcie się! Poznajcie, że Ja jestem Bogiem...” (Psalm 46,11). Kiedy Bóg mówi: „Wyciszcie się” w swoim Słowie, to dlatego że ma dla nas ważne przesłanie. To dlatego, że chce przyciągnąć naszą uwagę. W języku hebrajskim słowo „wyciszcie się” oznacza „odprężyć się, zanurzyć się, wypuścić, przestać”.

W tym wersecie Bóg prosi, byśmy przestali:
- być wiecznie zajęci (by On mógł działać);
- zadręczać się myślami (np. myślami powodującymi lęk, niepokój);
- mówić (po to, by usłyszeć Jego głos);
- martwić się (ponieważ Bóg jest warowną wieżą);
- planować i wszystko kontrolować (ponieważ Bóg jest Królem, który planuje i panuje).

Moglibyśmy długo wymieniać… Kiedy Bóg daje nam polecenie, byśmy przystanęli, wyciszyli się, pragnie przyciągnąć naszą uwagę na to, kim jest i dać nam okazję, byśmy poznali, że On jest Bogiem. On jest Bogiem Wszechmocnym, Tym, który jest, który nie ma ani początku, ani końca. On jest Stwórcą wszechświata i w swojej wszechmocy mógł stworzyć wszystko w ciągu jednego dnia. A jednak działał etapami, ściśle określonymi i przemyślanymi.

Zanim zaczniesz planować ten kolejny rok, Bóg zwraca się do ciebie z prośbą, byś zatrzymał się i zaczekał na Jego instrukcje, Jego kierunek. On chce pokazać ci krok po kroku swój plan pokoju, Jego życzliwych intencji. To z pewnością jest pierwszy krok, by zacząć dobrze ten rok: słuchać Bożego głosu po to, by nie zejść z Jego drogi! Tak, nadszedł czas, by całkowicie się wyciszyć, by odłożyć wszystko, zanim zaczniesz.
Pomódl się razem ze mną: „Ojcze, dziękuję Ci, że teraz, kiedy zaczyna się nowy rok, zanim podejmę jakiekolwiek nowe decyzje, chcesz pomóc mi przyswoić sobie nowy nawyk: wyciszyć się, zatrzymać i posłuchać Twojego głosu, tak by moje życie mogło chwalić Ciebie. W imieniu Jezusa, amen”.

PS. Rok zbliża się do końca. Wierzę, że doświadczyłeś działania Boga w twoim życiu w zeszłym roku. Być może zbliżyłeś się do Niego poprzez Cuda każdego dnia. Jestem niezwykle wdzięczny, że mogłem towarzyszyć ci przez cały rok i mam nadzieję robić to w roku kolejnym. By dotrzeć do większej ilości osób poprzez Cuda każdego dnia zapraszam cię, byś wsparł naszą służbę. Możesz kliknąć tutaj...
Dziękujemy za twoje wsparcie.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...