Kiedy rodzina jest rozdarta

30 lipca 2020

Evelyn Christenson w świetnej książce „Co dzieje się, kiedy modlimy się o nasze rodziny” pisze: „W każdej rodzinie zdarza się, że (...) jej członkowie kłócą się ze sobą i stale dochodzi do nieporozumień, co prowadzi do naderwania lub rozdarcia umacniających ją więzi utkanych przez modlitwę. Niektóre przedarcia łatwo można zreperować i nie osłabiają one siły całości; w niektórych sytuacjach kłótnie prowadzą jednak do głębokich pęknięć, zaburzając rodzinną modlitwę, a nawet ją uniemożliwiając. Ale to właśnie nici modlitwy mogą naprawić pęknięcia i rozłamy w relacjach rodzinnych.

W latach 30-tych, w czasie Wielkiego Kryzysu patrzyłam, jak moja mama ceruje skarpety. Brała nić do cerowania i starannie przeplatała ją tam i z powrotem, dopóki to, co wcześniej było dziurą, nie stawało się mocniejsze niż oryginalna skarpeta. W taki sposób modlitwa reperuje rodzinne rozdarcia i dziury...”. Czasem cerowanie osiąga swój cel szybko, czasem wymaga starannego tkania latami, zanim rozdarcie zostanie naprawione. Wiele z takich naprawczych modlitw dokonuje się w głębokiej udręce serca i płaczu. Bóg jednak swoją świętą ręką bierze te nici modlitwy i ścieg za ściegiem wplata je we właściwe miejsce, w nadnaturalny sposób reperując bolesne rozdarcia. Jeśli twoja rodzina przechodzi przez takie relacyjne kryzysy, darcia i łzy, pamiętaj, o czym Biblia stale nas zapewnia: „Bóg jest naszym schronieniem, źródłem naszej siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach” (Psalm 46,2).
Pan jest tym, który:
- odnawia (Psalm 23,3),
- pociesza (2 List do Koryntian 1,4),
- zachowuje pokój w rodzinie (List do Filipian 4,6-7).

Jeśli przechodzisz właśnie przez tego rodzaju trudności, chciałbym wyrazić, jak bardzo mi przykro. Bardzo ci współczuję. Dołącz do mnie w modlitwie: „Panie, chwalę i uwielbiam Cię. Ty jesteś Królem mojego serca. Ty znasz moje problemy w relacjach w rodzinie. Ty znasz mnie lepiej niż ktokolwiek inny. Ty wiesz, jak to na mnie działa. Wołam do Ciebie i proszę o Twoją łaskę dla mojej rodziny, łaskę dla tych, których kocham. Panie, powstań ze swojego tronu jak wojownik i walcz dla mnie w tej sytuacji. Modlę się, by pokój i przebaczenie na nowo rządziły w moim domu. W potężnym imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...