Kim jest ten Król chwały?

7 lipca 2020

Jezus Chrystus otrzymał wszelką władzę na niebie i na ziemi. Nie ma nikogo takiego jak On, nikt Mu nie dorówna. Jest wszechmocny, wszechpotężny... On jest BOGIEM!
„Kto jest tym królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem chwały” (Psalm 24,10).

Mógłbyś poświęcić całe swoje życie, by poznawać Go we wszystkich wymiarach, a i tak zabrakłoby ci czasu. On jest cudowny, zdumiewający! Całkowicie bezkonkurencyjny. Jest mocny i łagodny jednocześnie. Jest Lwem i Barankiem. Jest twoim Adwokatem i Sędzią.
On jest Pierwszy i Ostatni. Nie ma początku ani końca, ani żadnych ograniczeń. On jest twoim Przyjacielem, Obrońcą, Zbawicielem i Panem. Tym, który podtrzymuje twoje istnienie. Król chwały jest niezgłębiony, a jednak zaprasza cię, byś Go szukał całym swoim sercem i poznawał Go coraz lepiej. Cóż za wspaniały dar!

Pomódlmy się razem: „Panie, wyznaję, że Jesteś Królem chwały! Pozwól mi poznać Cię jeszcze lepiej. Pomóż mi spędzać z Tobą więcej czasu, studiować Twoje Słowo i słuchać Twojego głosu, tak bym każdego dnia mógł stawać się choć trochę bardziej podobnym do Ciebie! W Twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...