Korzystaj z Bożych, ponadnaturalnych zasobów

5 września 2020

Bóg jest z tobą na pustyni i On zaopatruje. Jeśli martwisz się o swoje kurczące się środki, oto, co Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć: „Mąka nie skończy się w dzbanie i oliwy w kance nie zabraknie do dnia, w którym Pan znów ześle deszcze na tę ziemię” (1 Księga Królewska 17,14).

Kiedy lud izraelski szedł do Ziemi Obiecanej, Bóg był z nim. On troszczył się o swój lud w nadzwyczajny sposób, czyniąc wielkie cuda.
Te ponadnaturalne zasoby są również dostępne dla ciebie.
- Poranna manna: Bóg ma dla ciebie świeże słowo, kierunek na cały dzień. On jest chlebem życia (Ewangelia Jana 6,35).
- Wieczorne przepiórki: Bóg daje konkretne pożywienie, by cię wzmocnić, zanim zaśniesz. Możesz spać w pokoju (List do Hebrajczyków 5,14).
- Woda ze skały: Bóg daje ci Ducha Świętego, niewyczerpane źródło, byś nigdy już nie musiał pragnąć (Ewangelia Jana 4,14).
- Słup ognia w nocy i obłoku w dzień: Boża obecność jest zawsze przy tobie. On nigdy nie drzemie ani nie zasypia, strzeże cię w dzień i w nocy (Psalm 121,4-5).
- Ubranie i buty, które się nie niszczą: Bóg ubiera cię w szaty sprawiedliwości i zbawienia. On daje ci nowy zapał do dzielenia się Jego Słowem (Księga Izajasza 61,10 i List do Efezjan 6,15).

Nie wiem, jakie są dzisiaj twoje potrzeby, ale wiem, że niczego ci nie braknie, jeśli zaufasz Bogu. Bóg zaopatruje na każdym poziomie w duchowy i fizyczny pokarm, zaspakajając materialne potrzeby. On jest twoim zaopatrzycielem i obrońcą, nieustającym pocieszeniem. On również działa w twoim ciele, odnawiając twoje zdolności intelektualne i fizyczne. Tak, kiedy twoje naturalne rezerwy się wyczerpują, Bóg wkracza ze swoimi ponadnaturalnymi możliwościami! I nic dziwnego, ponieważ to On jest Stwórcą, to On w pełni panuje nad swoim stworzeniem i nad okolicznościami.
Tak, Bóg zsyła dzisiaj deszcz i mannę na twoją pustynię! Przyjmij Boże odświeżenie!
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...