Król jest z tobą

22 marca 2021

„Oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emmanuel, co znaczy: Bóg z nami” (Ewangelia Mateusza 1,23).

Król Królów, Pan Panów stworzył ten świat z pustki przez moc swojego Słowa. Stwórca niebios założył fundamenty Ziemi.
Ten sam nadzwyczajny Bóg postanowił stać się człowiekiem, kochać cię i uczynić cię swoim dzieckiem. Jego żarliwa miłość do ciebie nie ma granic. Jego pragnienie, by mieć z tobą bliską i osobistą relację, jest nieopisane. On pragnie cię zachęcać i towarzyszyć ci, aż Jego plan dla twojego życia zostanie zrealizowany.

Możesz być pewny, że:
- On cię kocha. „W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego Jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie” (1 List Jana 4,9);
- On walczy o ciebie. „Jest z wami Pan, wasz Bóg. On po waszej stronie będzie walczył z waszymi wrogami, aby dać wam zwycięstwo” (Księga Powtórzonego Prawa 20,4);
- On jest obok ciebie. „Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy wzywają Go szczerze” (Psalm 145,18);
- On cię podtrzymuje i wspiera. „Ty bowiem przychodziłeś mi z pomocą, w cieniu Twych skrzydeł zaśpiewam pieśń radości” (Psalm 63,8).

Nie jesteś sam na tej drodze. Emmanuel idzie z tobą.
Pomódlmy się: „Emmanuel, dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Dziękuję, że ciągle mnie zachęcasz i stale jesteś ze mną, aż Twoje plany co do mojego życia zostaną zrealizowane. Dziękuję Ci, że nie jestem sam! Modlę się w Twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...