Lek na znużenie…

29 marca 2019

Dzisiaj rozpoczynamy cykl pod hasłem „7 dni w poszukiwaniu odpocznienia”.
Jezus obiecał, że jeśli przyjdziesz do Niego, znajdziesz odpocznienie. Celem tych rozmyślań jest pomóc ci znaleźć prawdziwy odpoczynek – zarówno ten fizyczny, psychiczny, jak i emocjonalny. Jezus powiedział – i to zostało zapisane w Jego Słowie – „Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode Mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz”. (Mateusz 11,28—29)

Istnieje antidotum na zmęczenie, a znajdziesz je w Tym, który nigdy się nie męczy. Słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza są zaproszeniem, byś przyszedł do Niego takim, jakim jesteś. Zaproszeniem, by odpocząć blisko Niego. Posłuchaj, co Biblia mówi nam o Bogu: „Czyżbyś nie wiedział? Czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy ani nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości”. (Izajasz 40,28—29)

Tak, On jest wszechmocny, wieczny, nieskończenie wspaniały. W Nim znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. On zna rozwiązanie każdej twojej troski. Oddaj Mu swoje przemęczenie, a w zamian odbierz… Jego dobroć, Jego cierpliwość, siłę, kreatywność, moc. Chcę cię dzisiaj o coś poprosić: zapisz wszystko, co cię meczy fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. Następnie obok zapisz wszystko, co daje ci Bóg, by pomóc ci się z tym zmierzyć! Nabierz dzisiaj od Niego siły i pozwól, by cię wypełnił swoim niezmierzonym bogactwem, które dla ciebie przygotował.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...