Masz autorytet Ojca

18 lutego 2020

Czy wiesz, że masz dostęp do takiej władzy, jaką miał Jezus? Wspaniała wiadomość, prawda? W swojej książce Serce Ojca autor przytacza 5 zasad życia w autorytecie Boga. Poniżej dwie z nich.
1. By żyć zgodnie z naszym osobistym przeznaczeniem i tożsamością, musimy korzystać z mocy danej przez Boga swoim dzieciom.
Imię Jezusa ma w sobie moc i to w Nim, i przez Niego nabywamy autorytetu.
W Biblii czytamy: „Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga – tym, którzy wierzą w Jego imię” (Ewangelia Jana 1,12) .
Mamy prawa, moc i autorytet dzieci Boga, mamy też żyć jak one. Bóg chce, byśmy tak jak Jezus uzdrawiali chorych, wyganiali demony i rozszerzali Królestwo Boże.
2. Władza wzrasta wraz z odpowiedzialnością.

Jeśli będziemy wierni, Bóg powierzy nam więcej. Jego moc dana jest nam po to, by służyć tym, którzy są wokoło nas: sąsiadowi, który choruje czy dziecku, które potrzebuje wzmocnić poczucie własnej wartości. Zaś kiedy sami potrzebujemy pokierowania, umocnienia swojej tożsamości i odnowy umysłu, czerpiemy je z przebywania w Jego obecności. Spędzając czas w intymnej relacji ze swoim Ojcem, rośnie też w nas miłość do innych. Gdy tylko zwrócisz się do innych, służąc swojemu Ojcu, będziesz coraz bardziej odkrywał własną tożsamość.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...