Masz potencjał!

28 czerwca 2020

Wczoraj mówiliśmy o tym, że twoje życie ma cel. Na długo wcześniej zanim się urodziłeś, Bóg już znał cały twój potencjał. Dzisiaj chce ci powiedzieć o swoich planach, byś mógł stać się narzędziem błogosławieństwa wszędzie tam, gdzie się znajdziesz. Oto, co mówi nam Jego Słowo: „Tylko plan Pana trwać będzie wiecznie, zamiary Jego serca przetrwają pokolenia” (Księga Psalmów 33,11). Każdego ranka Bóg oferuje ci nowy dzień, a od ciebie zależy, jakimi myślami, słowami, czynami go wypełnisz. Dlatego tak ważne jest pozwolić się Mu prowadzić! Twoje życie ma nadzwyczajny potencjał. Jest prawdziwym boskim darem. Powierzaj każdą chwilę Bogu, byś mógł się uczyć, jak być do Niego podobnym.

Co chciałbyś z Nim zrobić dzisiaj?
Kochaj, jak Bóg kocha – w bezwarunkowy, nieograniczony sposób.
Poruszaj, innych jak Bóg porusza – łagodnością i szacunkiem.
Mów, jak Bóg mówi – w prawdzie i mocy.
Módl się, jak Bóg się modli – z autorytetem i wiarą.
Dawaj, jak Bóg daje – hojnie i ze współczuciem.
Postępuj, jak Bóg postępuje – przebaczając i kochając.
Uważasz, że to niemożliwe? Z ludzkiego punktu widzenia – tak, ale dzięki Duchowi Świętemu wszystko staje się możliwe! Potwierdza to Lila w swoim poruszającym świadectwie.

Przypadkowo zapisałam się na Cuda każdego dnia trzy miesiące temu, właśnie kiedy usłyszałam Boże powołanie. Praktycznie każde przesłanie odpowiadało na moje rozterki i emocje, z którymi sobie nie radziłam (strach przed zadaniem, niepokój...). Słowo Boże czytane w tym czasie w Cudach każdego dnia towarzyszyło mi, zachęcało mnie i pocieszało. Dzisiaj cieszę się, że mogę to powiedzieć: z pełnym oddaniem służę Bogu. Zaangażowałam się w moim kościele i odkrywam nowe życie, szukając najpierw pomocy Ducha Świętego i pozwalając Mu się prowadzić. Dzięki Jego łasce, to zaledwie początek. Chwała Bogu!

Możesz być tego pewien: Bóg użyje cię jako swojego wysłannika na misję, tajnego agenta błogosławieństwa. Począwszy od dzisiaj do czasu, aż znowu powróci. Aby tak się stało, powiedz „tak” dla wszystkich Jego planów! Niech każdy dzień będzie inspirowany tchnieniem Ducha Świętego.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...