Miej nadzieję w Bogu!

30 kwietnia 2019

„Dlaczego rozpaczasz, ma duszo, i dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił, On moim wybawieniem i On moim Bogiem! Moja dusza omdlewa we mnie, dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu, ze szczytów Hermonu, z góry Misar”. (Psalm 42,5—6) Przyjrzyj się swojemu życiu. W czym lub w kim pokładasz nadzieję? Na kogo albo na co liczysz, że zaspokoi twoje potrzeby?
- Na siebie?
- Na swojego współmałżonka?
- Na konto w banku?
- Na swojego szefa?
Nie znam twojej sytuacji, ale jednego jestem pewien: zawsze lepiej jest mieć nadzieję w Bogu. On wie, jak wynagrodzić tych, którzy polegają na Nim. A co na ten temat mówi Biblia? „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy go szukają”. (Hebrajczyków 11,6) On może zaspokoić każdą naszą potrzebę. Absolutnie każdą. Jego niebiańskie konto jest niewyczerpane. Możesz zaufać Mu bardziej niż czemukolwiek czy komukolwiek innemu. Tak, możesz polegać na Tym, którego zasoby są…. niepoliczalne!

W Biblii czytamy również: „Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, by miał zmieniać zdanie. Czy On mówi, a nie czyni? I czy oznajmia, a nie spełnia?” (Księga Liczb 23,19) Twój Bóg nie kłamie ani nie cofa tego, co raz powiedział i obiecał. Jego Słowo z pewnością się spełni – możesz być tego pewny! Nie wątp, ale wejdź z nadzieją i z wiarą w to, co On dla ciebie przygotował!
Niech Bóg cię obficie błogosławi!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...