Modlitwa jest najpotężniejszą bronią!

26 czerwca 2019

Kontynuujemy nasz cykl rozważań o tym, co to znaczy być ambasadorem nieba.

Chciałbym zachęcić cię dzisiaj do podjęcia wyzwania, jakie stawia przed nami apostoł Paweł: „Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was”. (1 Tesaloniczan 5,17—18) Modlitwa jest najpotężniejszą bronią chrześcijan. Potrafi zmienić bieg historii, a nawet wpłynąć na serce Boga. Kiedy Bóg z wielkim smutkiem postanowił zniszczyć Sodomę i Gomorę, Abraham wstawiał się za te dwa miasta i uratował swojego bratanka, Lota, i jego rodzinę. Serce Abrahama cierpiało na myśl, że sprawiedliwi zostaną zgładzeni razem z tymi, którzy czynili zło. (zob. Księga Rodzaju 18,23—33) Jestem przekonany, że Bóg było mocno poruszony widząc, jak Jego dziecko wstawia się za te dwa miasta. Cierpliwie słuchał i zgadzał się na każdą kolejną prośbę Abrahama. Jesteś ambasadorem nieba i twoje modlitwy mają taką samą wagę!

„Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie”. (Mateusz 6,6) Na to, co siejesz w sekretnej modlitwie, Bóg odpowie otwarcie.
Jeśli nie wiesz, jak się modlić o swoją rodzinę, dzieci, studia, zawodową czy osobistą przyszłość, przyjaciół itp., zachęcam cię, byś poszedł do swojego pokoju i po prostu wypowiadał Boże Słowo odnośnie konkretnej sytuacji.
Na przykład:
- „ja i mój dom będziemy służyli Panu”. (Jozue 24,15b)
- „Ja wiem, jakie wiąże z wami plany – oświadcza Pan. – To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei”. (Jeremiasz 29,11)
- „(…) Pan postawi cię na czele, nie z tyłu! Będziesz tylko górą, nigdy nie będziesz dołem” (Księga Powtórzonego Prawa 28,13a)
- „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia, w Chrystusie”. (Filipian 4,13)
- „Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i gotów przebaczyć. Jesteś pełen łaski dla wszystkich, którzy Ciebie wzywają”. (Psalm 86,5)
Modlitwa może wiele zmienić w twoim życiu, życiu twoich bliskich i tych wszystkich, z którymi masz kontakt. Zachęcam cię, byś się modlił. W ten sposób Boża miłość będzie przez ciebie promieniowała!
Swoje modlitwy możesz również wznosić do Boga podczas wspólnego uwielbienia. Dołączmy do New Life Worship w pieśni „Hear Us From Heaven” („Usłysz nas z nieba”)
Pomódlmy się razem! „Panie, wierzę, że jestem Twoim ambasadorem i dziękuję Ci za tę szczególną misję, jaką mi powierzyłeś. Postanawiam modlić się więcej… Proszę, prowadź mnie w tym. Naucz mnie, jak się modlić. … Modlę się, by ten intymny czas z Tobą dawał mi dużo radości. W Twoim imieniu, Jezu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...