Możesz zmienić bieg historii!

17 sierpnia 2017

Niezależnie od tego co dzieje się w politycznej czy ekonomicznej sferze, faktem jest, że Jezus jest Panem wszystkiego. On siedzi po prawicy Ojca i posiada najwyższą władzę. To niesamowity honor, że On upoważnia, a nawet więcej, zaprasza cię byś powoływał się na Jego niezrównane imię w modlitwie.  

Kiedy modlisz się w Jego imieniu.... Zmienia się bieg historii.... Chorzy zostają uzdrowieni... Serca są pocieszone... Życie zostaje odbudowane...  

Przyjacielu, uwierz, że możesz zmienić bieg historii w imieniu Jezusa.  

Dziękuję, że żyjesz,

Powrót do archiwum...