Naucz się słuchać!

23 lipca 2019

Kontynuujemy naszą serię o porannych zwyczajach i nawykach pomocnych w duchowym wzroście.  

Jakie jest pierwsze powiadomienie, które rano otrzymujesz? Czy jest to słodki głos Bożego Ducha, czy też twój wibrujący telefon z nową wiadomością na WhatsAppie czy poczcie elektronicznej?  

Jeden z czytelników „Cudów Każdego Dnia” napisał coś, co zwróciło moją uwagę: „Najbardziej męczy mnie brak samodyscypliny, by mieć czas na bycie z Bogiem. Stałem się letni i pozwoliłem, by została mi skradziona pierwsza miłość do Jezusa”.  

To może przytrafić się każdemu – przyzwolenie na to, by zajęły nas codzienne aktywności, zanim usiądziemy choć na chwilę z Panem. Jednak jeśli taka sytuacja się powtarza, może dojść do tego, że „utracisz pierwszą miłość”, o której wspomniał czytelnik. Podobnie jak w małżeństwie czy jakiejkolwiek innej relacji – by mogła się rozwijać, musisz się o nią zatroszczyć, uprawiać „glebę”. Musisz troszczyć się o nią każdego dnia, uznać ją za priorytet. Dlatego tak ważne jest, by to pierwsze powiadomienie, któremu poświęcisz uwagę, było od Pana. Jak powiedział Izajasz: „Wszechmocny Pan dał mi język uczonych, abym zmęczonego umiał zachęcić słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał – tak, jak uczeni”. (Izajasz 50,4)  

On każdego ranka czeka, by spędzić z tobą czas. Chce mieć taki szczególny moment ze swoim dzieckiem – z tobą! Może warto ściągnąć sobie aplikację, która pomogłaby ci skupić się na Jezusie i Jego Słowie, np. Aplikacja Biblii? Wtedy pierwsze 10 minut twojego dnia będzie dedykowane twojemu Niebiańskiemu Ojcu.  

Zatem nawyk #2: „Pierwsze 10 minut swojego dnia poświęć Bogu”. Dzień po dniu będziesz robił postępy w swoim chodzeniu z Bogiem, a 10 minut zamieni się w 15, 30… itd. Lepsza chwila niż nic; a wierzę, że Duch Święty da ci siłę, byś wytrwał, i wiele w tym czasie cię nauczy. Zachęcam, byś przeczytał i zastanowił się nad tym co mówi ten werset: „Natomiast Opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. (Jan 14,26)  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...