Nawet na pustyni Bóg jest z tobą

3 września 2020

W Biblii czytamy o niezwykłej wędrówce ludu izraelskiego, który powinien był przejść pustynię w jedenaście dni (Księga Powtórzonego Prawa 1,2), a błąkał się jednak po niej przez 40 lat. W czterdziestym roku tej wędrówki Bóg powiedział: „Już dosyć waszego pobytu na tej górze” (Księga Powtórzonego Prawa 1,6).

Potem odświeżył ich pamięć tą samą obietnicą: „Oto przekazałem wam tę ziemię, która jest przed wami. Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi oraz ich potomstwu po nich” (Księga Powtórzonego Prawa 1,8).
Jeśli przechodzisz przez jakiegoś rodzaju pustynię (chorobę, brak pracy, długi, samotność, depresję itp.), możesz czuć się zniechęcony do tego stopnia, że zaczynasz wierzyć, że Bóg o tobie zapomniał. Może nawet zwątpisz w Jego miłość, Jego obecność, będąc przekonany, że On odsunął się od ciebie. A jednak, fakt, że „nie czujesz” Boga, nie jest oznaką Jego nieobecności. Bóg był i zawsze będzie przy tobie.

Chciałbym dodać ci dzisiaj otuchy. Bóg, tu na twojej pustyni, chce na nowo rozpalić twój zapał i przypomnieć swoją obietnicę. On ma dla ciebie przygotowane słowa życia i zwycięstwa! Bóg ponownie zaskoczy cię swoją wiernością i dobrocią. Trzymaj się! Jesteś w drodze do ziemi obiecanej.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...