Nie bój się, zrób krok…

26 lutego 2020

Niech Bóg otoczy cię dzisiaj swoją miłością i niezachwianym pokojem, byś z Nim mógł się odważyć.
Odważ się...
Odważ się wejść w Moją obecność,
Zrobić krok zaufania.
Odważ się, nie bój się zrobić ten pierwszy krok,
Wstań i nie zatrzymuj się.
Odważ się, wiesz, że po to się urodziłeś,
By żyć wiarą ze Mną.
Wytrwaj, idź do przodu, nie bój się porażek ani błędów.
Bo przez nie cię kształtuję i wzmacniam,
Uczę cię polegania na Mnie,
Zależności ode Mnie...
Nie obiecuję, że będzie łatwo, ale obiecuję Moją wierność.
Obiecuję, że będę z tobą,
Aż do końca tego czasu, tej próby, tej pory, tego kroku wiary.
Śmiało, zrób krok...
Sam pójdę z tobą.


Odnośniki biblijne: Księga Izajasza 45,2 ; Ewangelia Mateusza 28,20  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...