Nie jest za późno

6 marca 2021

Dzisiaj rozpocznijmy od przeczytania kilku wersetów z Biblii: „Izajasz odpowiedział: Taki znak otrzymasz od Pana na dowód, że spełni On swoje słowo: Czy cień ma się posunąć, czy cofnąć o 10 stopni? Hiskiasz na to: Łatwiej cieniowi posunąć się naprzód. Niech raczej cofnie się o dziesięć stopni. Wówczas prorok Izajasz zawołał do Pana i cofnął On cień z dziesięciu stopni schodów Achaza, które wcześniej były już zacienione” (2 Księga Królewska 20,9-11).

Niezwykły cud! Czas się cofnął...
Niezależnie od tego, jaki jest twój projekt, twoje marzenie, nie pozwól, by czas przeszkodził ci w jego realizacji. Nie jesteś ani za młody, ani za stary... Nadal jest dobry czas na cud, czas, by żyć niezwykłym życiem, które Bóg przygotował dla ciebie. Ciesz się, ponieważ nie jest za późno na nadzieję, nowe przedsięwzięcie, nowy początek.

Powstań i zrób pierwszy krok, ustaw pierwszy kamień. Nie jest dla ciebie za późno.
Kto cię powstrzyma? Kto powie, że to niemożliwe? Pan jest Tym, który panuje nad czasem, Tym, który zmienia nawet najtrudniejszą sytuację. ON jest dawcą twojego życia i tylko On ma prawo je zakończyć.
Bądź silny! Pan czasu i okoliczności jest po twojej stronie.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...