Nie jesteś bezbronny wobec przeciwności!

15 lipca 2020

Myślę, że wiesz już – podobnie jak ja – że życie chrześcijańskie to nie same sukcesy i brak problemów. Dlatego właśnie, by ostać się w obliczu przeciwności zostaliśmy dobrze wyposażeni. „Nie umrę! Zostanę przy życiu i będę rozgłaszał dzieła Pana” (Psalm 118,17).

Wierzę, że przejdziesz przez życie z Bożym pokojem i niebiańską radością. Wieść o tym, jak zachowałeś się w trudnym czasie, rozejdzie się wokół. Ludzie będą pytać, skąd masz taki pokój? W czym tkwi jego sekret?
W pewności, że wszystko współdziała ku twojemu dobru (zobacz: List do Rzymian 8,28).
W zapewnieniu, że Bóg jest z tobą (zobacz: Księga Powtórzonego Prawa 20,4).
W Bożym Słowie, które cię prowadzi i wzmacnia (zobacz: Psalm 119,105).
W obecności Ducha Świętego, z tobą i w tobie (zobacz: Ewangelia Jana 14,17).

Tak, zostałeś wyposażony, by uwielbić imię Najwyższego Boga we wszystkich okolicznościach!
Wypowiedz dzisiaj razem ze mną: „Jestem błogosławiony, ponieważ jestem dzieckiem Króla Królów, dziedzicem Najwyższego Boga. Moje życie jest błogosławione przez Tego, który wszystko stworzył. Jestem pod ochroną Wszechmocnego Boga, który sprawia, że ziemia kręci się wokół własnej osi!”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...