Nie jesteś przypadkiem!

1 października 2020

Urodziłem się dzięki – jak to nazywam – „boskiemu przypadkowi”. Moi rodzice byli bardzo młodzi, nie mieli jeszcze 20 lat i nie spodziewali się dziecka. Zostałem poczęty jako niechciane dziecko.

Z perspektywy czasu jestem jednak pewny tego, że Bóg mnie chciał. On zaplanował moje narodziny znacznie wcześniej i przewidział wszystkie dni mojego życia. O tym mówi wspaniały psalm: „Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeś me dni, zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał” (Psalm 139,16) . Ten fragment mówi o Bożej miłości do nas. Twoje przybycie na ziemię było zaplanowane przez samego Stwórcę! Jego dzieła są doskonałe. Nikt nie może się im przeciwstawić. Może, nie byłeś chcianym czy oczekiwanym dzieckiem, z całą miłością i ciepłem, z jakim dziecko zwykle zostaje przyjęte. A może zostałeś odrzucony, porzucony? Jeśli tak się stało, pewnie nadal czujesz się tak, jakby nikt cię nie kochał ani nie akceptował, czy to w twojej rodzinie czy ogólnie w życiu.

Mam dla ciebie wiadomość od Pana: nie jesteś przypadkiem! Jesteś upragniony i kochany. Jego miłość do ciebie nigdy nie osłabnie. Jeśli powierzyłeś Mu swoje życie i chodzisz w Jego towarzystwie, to są słowa specjalnie dla ciebie...
- „Jesteś zapisany w Księdze Życia” (Apokalipsa 3,5) .
- „Jesteś źrenicą mojego oka” (Księga Zachariasza 2,12) .
- „Nosisz moje imię, stworzyłem cię dla swojej chwały” (Księga Izajasza 43,7) .
- „Zostałeś stworzony na mój obraz” (Księga Rodzaju 1,27) .
- „Jesteś dziełem moich rąk” (Księga Izajasza 29,23) .

Dołącz do mnie w modlitwie zainspirowanej Psalmem 139,15-16 : „Panie, dziękuję Ci, że stworzyłeś mnie z serca pełnego miłości. Kiedy tworzyłeś mnie w ukryciu, tkałeś w głębiach ziemi, widziałeś wszystko i nic nie mogło się ukryć przed Tobą. Nawet zanim zostałem uformowany, ty już zaplanowałeś wszystkie moje dni. Jaki to wspaniały dar, być częścią Twojego boskiego planu. Uwielbiam Cię całym moim sercem. W imieniu Jezusa, amen”.

Jesteś żywym dowodem Jego kreatywności i miłości. Dziękuję Bogu, że cię stworzył!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...