Nie musisz nic robić!

1 kwietnia 2021

Nowe przymierze, które Jezus przyszedł ustanowić, jest rzeczywiście niezwykłe!
Pewnie już wiesz, że w Starym Testamencie to człowiek miał zrobić wszystko, co możliwe, by zbliżyć się do Boga. Bóg miał wobec człowieka oczekiwania, które – jak się okazało – były niemożliwe do spełnienia: „Nie będziesz kłamał; nie będziesz miał innych bogów obok Mnie; nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie; nie będziesz pożądał...”. Wyrażenie „nie będziesz” przytłoczyło nas swoim ciężarem...

Teraz jednak Jezus, zawierając nowe przymierze, wszystko już wypełnił. Bóg przeszedł od słów: „ty nie będziesz...”, wskazujących jak bardzo wszystko zależało od człowieka, do słów: „Ja, Jezus...”, dowodząc głębi swojego oddania. „Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je (…), gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej” (List do Hebrajczyków 8,10.12).

Zmienił się akcent. Ciężar odpowiedzialności już nie spoczywa na nas, tak jak wcześniej. Spoczywa na Bogu, na Jezusie, który dokonał wszystkiego na krzyżu, aby to przymierze mogło stać się możliwe.

Czy to nie wywołuje w tobie chęci do uwielbiania Boga? Wszystko opiera się na Nim! „Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. Jemu niech będzie chwała – na wieki. Amen” (List do Rzymian 11,36).  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...