Nie zatrzymuj się – idź do przodu!

23 stycznia 2021

Przez kolejnych kilka dni chciałbym modlić się, by Bóg dał ci szczególną łaskę w doświadczeniach, przez które przechodzisz, byś wytrwał i szedł do przodu w tym, do czego On cię powołał.

„Choćby osłabło me ciało i serce, Bóg moją opoką, mym działem na wieki” (Psalm 73,26). Smutek, zmęczenie, problemy zdrowotne, konflikty i tarcia, destrukcyjne skutki koronawirusa, liczne inne codzienne wyzwania, z którymi musimy się mierzyć... Jest tak wiele rzeczy, które mogą sprawić, że będziesz chciał wszystkim rzucić, że uwierzysz, że nie ma już nadziei.
Czy wiesz, że w Bożym Słowie opisanych jest wiele przykładów mężczyzn i kobiet, którzy przeżywali podobne zniechęcenie i mieli ochotę rzucić wszystkim? Jeśli doświadczyłeś czegoś podobnego, wiedz, że nie jesteś w tym osamotniony.

Jednym z przykładów jest Eliasz, znany prorok Boży. Pewnego dnia, kiedy zła Jezebel zagroziła mu śmiercią, prosił Boga, by pozwolił mu umrzeć. Zachęcam do przeczytania 1 Księgi Królewskiej 19,2-8. Sekret polega na tym, aby nie ustawać, ale iść do przodu, wytrwać! Anioł Boży zachęcił Eliasza, by coś zjadł. I w sile tego boskiego posiłku prorok wstał i znowu mógł iść. A była to długa droga! Szedł 40 dni i 40 nocy, aż doszedł do góry Bożej.
Jak możesz wytrwać do czasu aż nastąpi przełom? Jest takie powiedzenie: „Przeciśnij się, a zobaczysz”.

Mojżesz jest kolejnym przykładem człowieka wiary, który wielokrotnie miał okazję, by rzucić wszystkim. A jednak Słowo Boże w Liście do Hebrajczyków z uznaniem mówi o nim jako o człowieku wiary i wytrwałości. Czytamy w Biblii, że „(…) dzięki wierze opuścił Egipt, nie przestraszony gniewem króla, trzymał się bowiem Niewidzialnego tak, jak gdyby Go widział” (List do Hebrajczyków 11,27). W innych tłumaczeniach czytamy, że wytrwał, ufał i podążał naprzód. Życie Mojżesza potwierdza nam jedną ważną zasadę: patrzenie z wiarą na Tego, który jest Niewidzialny, jest tym, co pomaga nam wytrwać. Nie spuszczaj oczu z Jezusa, nawet jeśli wszystko dokoła każe ci wątpić w Niego i Jego działanie. Jezus porusza się w niewidzialnym.

Wierzę, że jesteś na początku przełomu, błogosławieństwa, szczególnego daru Boga dla twojego życia. Przyjacielu, nie zatrzymuj się! Zachęcam cię, byś zrobił to, co Eliasz i Mojżesz.
- Pozwól Bogu cię wzmocnić.
- Idź naprzód z wiarą.
- Trzymaj swoje oczy nakierowane na Pana.
Tak, nawet jeśli droga wydaje się wąska, idź dalej. Dotrzesz do swojego błogosławieństwa!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...