Niech uwielbienie wypływa z twoich ust!

30 stycznia 2021

Na początku tego tygodnia chciałbym porozmawiać z tobą o tym, jak ważne jest oddawanie chwały Bogu. Nauczyłem się uwielbiać Pana i dziękować Mu zawsze, niezależnie od tego, czy niebo jest niebieskie, czy szare, czy jestem w dobrym, czy złym momencie swojego życia. Wiesz, dlaczego? Ponieważ On jest dobry i zasługuje na cześć!
Uwielbienie Boga w cudowny sposób dodaje nam otuchy i podnosi. A jak bardzo tego potrzebujemy w tym czasie zmian i niepewności! Modlę się, by te rozważania i dołączona muzyka przyniosły wiele radości naszemu Ojcu i tobie.

Dobrze jest wielbić Boga! Robimy to przede wszystkim po to, by oddać chwałę Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, ale uświadomiłem sobie również, jak bardzo pomaga to nam samym. Uwielbienie uwalnia nas i uzdalnia do wznoszenia się wysoko!
Czytamy w Słowie, że Bogu sprawia przyjemność „(…) pocieszanie opłakujących Syjon, pragnie włożyć im zawój na głowę zamiast popiołu, dać im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia; wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości i szczepem Pana – ku Jego sławie” (Księga Izajasza 61,3).
Alleluja! Tak, pieśń pochwalna ma wybrzmieć dla Jego chwały!

Jezus jest godzien nieustannej chwały i czci, a Biblia zachęca nas, byśmy mu je oddawali! Wypowiedzmy razem, z całego serca, słowa z Psalmów: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń Jego chwały w zgromadzeniu ludzi Mu oddanych” (Psalm 149,1);

„O, jak dobrze grać naszemu Bogu, jakie to wspaniałe! Piękna jest pieśń chwały!” (Psalm 147,1);

„Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie na firmamencie – świadectwie Jego mocy! Chwalcie Go za potężne Jego dokonania, chwalcie stosownie do Jego niezrównanej wielkości!” (Psalm 150, 1-2);
„Dobrze jest dziękować Ci, Panie i wielbić Twoje imię, o, Najwyższy. Ogłaszać Twoją łaskę o poranku i Twoją wierność nocą – gdy płyną dźwięki z dziesięciu strun harfy albo kiedy gra cytra” (Psalm 92,1-4).
Czyż nasz Bóg nie jest cudowny? Amen!
Jeśli chcesz, zapraszam, byś wywyższał dzisiaj Boga razem z Kari Jobe w pieśni „Forever” (Na zawsze):

Uwielbiajmy Pana przez cały dzisiejszy dzień!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...