Niewinny człowiek grzesznikiem?

12 czerwca 2019

Co, według ciebie, byłoby największą niesprawiedliwością? Dla mnie byłoby to uznanie niewinnej osoby za winną. Wyobraź sobie…
- Wcale tego nie ukradłeś, a zostałeś uznany za złodzieja i potraktowany jak rabuś…
- Nie zdradziłeś żony, ale jesteś oskarżony o cudzołóstwo….
- Nigdy nikogo nie zabiłeś, a skazano cię jako mordercę….
Właśnie tego doświadczył Jezus. Niewinny człowiek został uznany winnym. Prawy pod każdym względem, a potraktowany został jak przestępca z długą listą przewinień. Czytamy o tym w 2 liście do Koryntian 5,21: „On Tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Boga”.

Choć był doskonały, Jezus – z miłości do ciebie – zgodził się na to, by zostać uznanym za grzesznika. Nie stał się „grzesznikiem”, ponieważ nigdy ani czynem, ani myślą nie zgrzeszył. Stał się „grzechem”, by cię wyzwolić i przynieść ci przebaczenie. Czy znasz większą niż ta miłość? Z miłości zgodził się pójść za ciebie na krzyż. To dowód Jego bezgranicznej miłości do ciebie. Kiedy ufamy Bogu, wszystko może się zdarzyć. Tego właśnie doświadczyła Inez, która przesłała nam swoją historię: „Dziękuję Bogu za wszystko, co dla mnie ostatnio uczynił. Dawniej samotnie przechodziłam przez trudności. Nawet ludzie, na których liczyłam, odwrócili się ode mnie, czułam się bardzo osamotniona i odrzucona. Stopniało też moje zaufanie do Boga, jak i do siebie samej. Jednak od czasu, kiedy zapisałam się na »Cuda Każdego Dnia«, moja ufność zaczęła rosnąć. Zobaczyłam, że Bóg jest »prawdziwą miłością«. Świadomość, że Bóg mnie kocha, daje mi wielką radość! Ludzie wokół pytają mnie, dlaczego jestem taka wesoła! Inni przypuszczają, że mam chłopaka! Jednak nie… To codzienne czytanie »Cudów Każdego Dnia« sprawia, że mogę się uśmiechać, bo już nie boję się jutra. Co więcej, od tego czasu moja wiara także się wzmocniła! Dziękuję, że znowu mogę mieć odwagę!”.
Zachęcam cię dzisiaj, byś – podobnie jak Inez – złożył na nowo swoje życie w ręce Tego, który dał dowód swojej miłości do ciebie. Modlę się, byś miał dzisiaj wspaniały dzień w Jego obecności!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...