Odkryj prawdziwy, Boży plan dla siebie!

23 maja 2020

Jako dzieci mamy swoje wizje przyszłości, na które często, już z dorosłego punktu widzenia, patrzymy z rozbawieniem.
Na przykład: „Kiedy dorosnę, chciałbym być astronautą, odkrywcą, baletnicą...”. Kiedy miałem sześć lat, na pytanie nauczyciela: „Kim chciałbym być jak dorosnę?”, odpowiedziałem... „prezydentem Francji”! Na co cała moja klasa o mało nie pękła ze śmiechu.
Moje dziecięce pragnienia a dzisiejsza rzeczywistość różnią się diametralnie! Podobnie może być z naszymi marzeniami, które choć „dobre”, jednak niekoniecznie muszą być Bożą wolą dla nas.

Na długo zanim się urodziłeś, twój Stwórca miał plan dla ciebie (zobacz: List do Efezjan 2,10). Wplótł go w twoje DNA w chwili twojego poczęcia. Zachęcam cię, byś odkrył Boży plan dla swojego życia. Bóg mówi: „Wołaj do Mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś świadom!” (Księga Jeremiasza 33,3).

Bóg pragnie objawić ci „rzeczy wielkie i niedostępne”. One są ukryte. Bóg jednak nie spogląda obojętnie z góry, pozostawiając cię samemu sobie. Nie mówi: „Zobaczmy, czy Moje dziecko samo odkryje, do czego zostało stworzone”. Nie! On chce iść tuż obok ciebie jak dobry Ojciec. On chce do ciebie mówić i odkrywać swoje zamiary wobec ciebie. Chce odsłaniać przed tobą swój plan ukryty w Jego sercu.
A zatem, chciałbyś poprosić Boga, by objawił ci swój plan dla twojego życia?  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...