Odważ się bezwarunkowo

25 lutego 2020

W Biblii poznajemy historię człowieka, któremu zabrakło odwagi, by w pełni przyjąć to, co Bóg mu obiecał. Oto historia Baraka, człowieka wybranego przez Boga, by wyzwolił naród żydowski z niewoli króla kananejskiego: „Debora posłała po Baraka, syna Abinoama, wezwała go z Kadesz-Naftali i powiedziała: Pan, Bóg Izraela, wyraźnie nakazuje: Zbierz dziesięć tysięcy ludzi z plemienia Naftalego i Zebulona, i pociągnij na górę Tabor. Ja natomiast sprowadzę do ciebie nad potok Kiszon Siserę, wodza wojsk Jabina, wraz z jego rydwanami i pozostałym wojskiem – i wydam go w twoje ręce. Barak odpowiedział: Jeśli ty pójdziesz ze mną, to i ja pójdę, lecz jeśli ty nie pójdziesz, to i ja nie pójdę. Pójdę z tobą - zapewniła Debora - jednak nie tobie przypadnie sława na drodze, którą zdążasz, Pan bowiem wyda Siserę w ręce kobiety! Potem Debora wstała i ruszyła z Barakiem do Kadesz” (Księga Sędziów 4,6-9) . Król kananejski ostatecznie został zabity przez kobietę o imieniu Jael. Barak prawdopodobnie miał dobry powód, by nie podjąć się tego zadania samodzielnie. Debora znana była jako świetny strateg i prorokini.

Czasem bywamy podobni do Baraka. Kiedy zadanie stojące przed nami wydaje się nas przerastać, najczęściej:
- robimy krok wstecz,
- szukamy rozwiązania w naszym zasięgu,
- stwierdzamy, że nie damy rady,
- całkowicie wycofujemy się z realizacji planu.

Rezultat: Bóg nie może obdarować nas tym wszystkim, co dla nas przygotował. Uwierz, że Bóg cię wyposaży i nie zostawi cię samego. Będą towarzyszyły ci Jego pokój i moc. On pragnie uczynić wielkie rzeczy w tobie i poprzez ciebie. Twoim zadaniem jest odważyć się, by Mu zaufać.

Posłuchaj przepięknej pieśni pt. Oceany nagranej w Cezarei, której słowa są odważną modlitwą do Boga: „Zabierz mnie głębiej niż niż sam kiedykolwiek bym się zapuścił”.
Pozwól, by ta pieśń wprowadziła cię w Bożą obecność, by Ten, który czyni wszystko nowym w tobie i dla ciebie, pomógł ci iść dalej z odwagą!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...