Odważ się być konkretny

23 lutego 2020

Rzadko zwracamy się do Boga o pomoc w sprawach, które wydają się zbyt zwyczajne. Często sądzimy, że nie warto o nich Bogu nawet wspominać. Mówiąc o cudach, często mamy na myśli spektakularne wydarzenia, Bóg jednak chce zburzyć ten obraz: „Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu” (List do Filipian 4,6) . W każdej sprawie... Powiedz Bogu o swojej sytuacji i nie bój się być konkretny.

Oto wspaniały przykład oczywistej, choć konkretnej prośby niewidomego żebraka o imieniu Bartymeusz: „Bartymeusz zrzucił płaszcz, zerwał się na nogi i podszedł do Jezusa. Jezus zapytał: Co chcesz, abym ci uczynił? Niewidomy na to: Panie, spraw, abym znów mógł widzieć. Wtedy Jezus powiedział: Idź, twoja wiara cię ocaliła. I natychmiast odzyskał wzrok, i wyruszył za Nim w drogę” (Ewangelia Marka 10,50-52). Jezus doskonale znał problem Bartymeusza, a jednak poprosił, aby go wyraźnie przedstawił. Z powodu swojego inwalidztwa od wielu lat Bartymeusz był zmuszony do żebrania i mógł poprosić Jezusa na przykład o pieniądze. Ponieważ jednak miał odwagę nazwać swój problem i nie przegapił okazji, Jezus odpowiedział mu zgodnie z jego wiarą!

Moją modlitwą jest, byś potrafił postawić sobie pytanie: „Czego naprawdę chcę?”, a potem miał odwagę poprosić Boga, by pomógł ci to osiągnąć.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...