Odważ się wytrwać

25 stycznia 2021

Niech Bóg otoczy cię dzisiaj swoją miłością i niezachwianym pokojem, byś z Nim mógł się odważyć.

Odważ się...
Odważ się wejść w Moją obecność,
Zrobić krok zaufania.
Odważ się, nie bój się zrobić ten pierwszy krok,
Wstań i nie zatrzymuj się.
Odważ się, wiesz, że po to się urodziłeś,
By żyć wiarą ze Mną.
Wytrwaj, idź do przodu, nie bój się porażek ani błędów.
Bo przez nie cię kształtuję i wzmacniam,
Uczę cię polegania na Mnie,
Zależności ode Mnie...
Nie obiecuję, że będzie łatwo, ale obiecuję Moją wierność.
Obiecuję, że będę z tobą,
Aż do końca tego czasu, tej próby, tej pory, tego kroku wiary.
Śmiało, zrób krok...
Sam pójdę z tobą.

Odnośniki biblijne: Księga Izajasza 45,2; Ewangelia Mateusza 28,20.

„Modlimy się, byście napełnieni Jego potężną i chwalebną mocą, podążali naprzód bez względu na okoliczności, zawsze rozradowani w Panu i wdzięczni Ojcu, który uzdolnił nas do korzystania z tych wszystkich wspaniałości, które są udziałem żyjących w królestwie światła” (List do Kolosan 1,11-12). Jeśli potrzebujesz Bożej pomocy, by zaufać i wytrwać, zachęcam cię do wspólnej modlitwy: „Panie, czasami czuję się bardzo zmęczony i mam ochotę poddać się i zrezygnować. A jednak wiem, że Twoją wolą dla mnie jest, bym nie ustawał, bym dalej szedł w kierunku, w którym mnie prowadzisz, nawet wtedy, gdy staje się to trudne, gdy nie wiem, jak to wszystko się potoczy. Z Twoją pomocą postanawiam iść naprzód, wytrwać, podjąć nowe kroki wiary, odważyć się! Dziękuję za Twoją łaskę i Twoją miłość. W imieniu Jezusa, amen!”  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...