Ojciec szuka wielbicieli

20 lutego 2020

Wielbić Boga w duchu i w prawdzie można na wiele sposobów: przez pieśni uwielbienia, przez wyrażanie wdzięczności, medytowanie nad Jego Słowem... To wszystko przybliża nas do Ojca, a On oczekuje przede wszystkim naszej autentyczności i szczerości. „Uwielbienie jest najszczerszym wyrazem miłości człowieka do Boga, ponieważ dąży do uczczenia Go, tak jak na to zasługuje. Wyrażamy przez nie również nasze oddanie Bogu, za Jego cudowną miłość, jaką nas obdarzył” (Neal Lozano).

Uwielbienie to oddawanie miłości temu, który jest Miłością. To życie w głębokim przekonaniu, że Ten, którego własnością są niebiosa i cała ziemia, oddał swoje życie, byśmy mogli zbliżyć się do Niego. By otworzyć nam dostęp do siebie, zrezygnował ze swojej wielkiej, wspaniałej chwały i zniżył się do nas, a zniżając się, podniósł nas do siebie. „Głębia przyzywa głębię...” (Psalm 42,8) . Uwielbiając Boga, otrzymasz od Niego jeszcze pełniejsze poznanie tego, kim On jest i jak bardzo cię kocha. Wylej swoją miłość do Ojca podczas słuchania wspaniałej pieśni Dwelling Place

Pomódl się ze mną: „Panie, chciałbym pokazać ci, jak bardzo Cię kocham: śpiewając na Twoją chwałę, przychodząc do Ciebie w modlitwie w ciągu tego dnia, dziękując Ci i ciesząc się Twoją obecnością. Pomóż mi wielbić Cię, tak jak powinienem. Spraw, bym odczuł dzisiaj Twoją miłość w bardzo szczególny sposób i niech Twoja fala miłości wzmocni moją miłość do Ciebie. W Twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...