On jest przede wszystkim Bogiem miłości

31 maja 2020

Kontynuujemy cykl w oparciu o bestsellerową powieść Paula Younga „Chata”.
Bóg jest Bogiem miłości. Biblia mówi nawet, że On JEST miłością (1 List Jana 4,16). Natura miłości przejawia się w tym, że kocha. Prawdę mówiąc, nie ma miłości, jeśli nie ma obiektu miłości. W jednej ze scen filmu postać przedstawiająca Jezusa opisuje Mackowi pełną miłości relację, jaka łączy Go z Ojcem i Duchem Świętym. Ten fragment filmu pokazuje, że Bóg jest Bogiem relacji i Bogiem, który kocha. Relacja pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym jest relacją miłości. Czy to nie jest oszałamiające? Ten potężny Bóg, często postrzegany i opisywany w kategoriach władzy i siły, jest również – i przede wszystkim – Bogiem, który kocha. Bogiem, który cię kocha i wylewa swoją miłość na ciebie. Może trudno ci w to uwierzyć?

W Biblii znajdziesz mnóstwo wersetów, które mówią o nadzwyczajnej miłości, jaką Ojciec ma dla ciebie. Oto kilka z nich:
- „Pokochałem cię wieczną miłością, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę” (Księga Jeremiasza 31,3);
- „Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, ponieważ Jego łaska jest wieczna!” (1 Księga Kronik 16,34);
- „Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (List do Rzymian 5,8).

Posłuchaj wspaniałej pieśni o Bożej miłości do ciebie w wykonaniu Jordan Feliz „Beloved” (Ukochany)
Niech świadomość Jego nadzwyczajnej miłości będzie dla ciebie błogosławieństwem dzisiaj!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...