On słyszy twój głos!

8 lutego 2021

„Wysłuchaj, Panie, głosu mojego wołania, Zmiłuj się nade mną, poślij swoją odpowiedź!” (Psalm 27,7).

Bóg słyszy twój głos. On mówi: „Znam cię. Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz. I jeszcze nie ma słowa na twoim języku, żebym ja go już nie znał” (Psalm 139,3-4).
Bóg pragnie słyszeć twój głos. Cieszy się, kiedy do Niego mówisz, tak jak kochający rodzic cieszy się, słysząc głos swojego dziecka. Pyta, co chciałbyś, aby dla ciebie uczynił. Bóg pragnie okazać ci łaskę. Łaska oznacza przebaczenie, wrzucenie w niepamięć wszystkich twoich grzechów, okazanie ci miłości. On chce też ci odpowiedzieć i wierzę, że to czyni, ponieważ bardzo cię kocha.
Pomódlmy się: „Panie, wiem, że mnie dzisiaj słyszysz. Znasz moją sytuację i wiem, że będziesz działał w moim imieniu. Odpowiesz mi i okażesz mi łaskę, ponieważ taki właśnie jesteś. Dziękuję Ci! W imieniu Jezusa, amen”.

Niech pieśń w wykonaniu Chrisa Tomlina „God Who Listens” (Bóg, który słucha) jeszcze mocniej utwierdzi cię w pewności, że Bóg, do którego wołasz, cię słyszy:
„To nie tylko nadzieja, nie tylko pobożne życzenia
Ja wiem, że modlę się do Boga, który słucha
Wiem, że On mnie słyszy, wiem, że On żyje
Tak, modlę się do Boga, który słucha”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...