On wykonał to dobrowolnie!

31 marca 2021

Na dzisiaj jedna prosta myśl niosąca wielki ładunek miłości i zachęty... Modlę się, by również tobie przyniosła otuchę i siły!

Jezus oddał swoje życie DOBROWOLNIE. Nikt Go nie zmuszał. Nie zyskał nic w zamian. On uczynił to chętnie, z własnej woli, z całego serca. Z czystej miłości. Sam powiedział: „(…) życie swoje kładę za owce (...) nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli” (Ewangelia Jana 10,18). Jezus nie musiał za nas umierać. Mógł zostawić nas w takim stanie, w jakim byliśmy. Choć prawdę mówiąc, nie... Nie mógł. Kochał swojego Ojca i swoje stworzenie zbyt mocno, by nas zostawić. To dlatego – z miłości do Ojca i do nas – Jezus oddał swoje życie.
Jezus cię kocha. On kocha cię tak bardzo, że dał swoje życie za ciebie. Nikt Mu go nie odebrał, ale On je dobrowolnie oddał. Dla ciebie.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...