Otrzymasz wspaniałe dziedzictwo!

10 czerwca 2020

Niektórzy z nas nieustannie czekają na jakieś szczególne słowo od Boga, by móc uchwycić się Jego obietnicy czy przyjąć Jego powołanie. Czasem nie uświadamiamy sobie, że nadeszła pora, by podjąć odpowiednie działanie. „Wówczas Jozue powiedział do Izraelitów: Jak długo będziecie się ociągać? Kiedy zamierzacie wejść i posiąść ziemię, którą Pan, Bóg waszych ojców, wam dał?” (Księga Jozuego 18,3).
Ta „ziemia” nie jest zarezerwowana dla tych bardziej wykwalifikowanych czy bardziej dojrzałych w wierze od ciebie. A jeśli nie jesteś całkiem przekonany, przypomnę ci, że jako dziecko Boże otrzymałeś wspaniałe dziedzictwo.
Jeśli twój rozsądek mówi ci coś innego, popatrz oczyma wiary i pozwól się prowadzić przez Ducha. Nie przywiązuj wagi do tego, co się jeszcze nie wydarzyło. Daj odpór „złodziejom marzeń” i „złodziejom pokoju”.

Wierz niezachwianie w Jego obietnice, ponieważ to, co Bóg powiedział, Jego ręka dokonuje.
Czas powstać, rozpocząć i przyjąć obietnice, które Bóg ma dla ciebie.
Jeśli w wypełnianiu Jego planu blokuje lub spowalnia cię strach, zachęcam, byś głośno wypowiadał, że jesteś dziedzicem Boga, współdziedzicem z Chrystusem. Jesteś wypełniony Jego mocą, Jego namaszczeniem, Jego odwagą.
Nie czekaj dłużej! Czas, by rozpoczynając od dziś, wejść w swoje odwieczne powołanie, to, które Bóg zaplanował dla ciebie, zanim się urodziłeś. Bądź pewny, że Bóg jest z tobą i w tobie, podobnie jak był z Patrycją, która podzieliła się swoją historią.

W końcu uchwyciłam się prawdy, że Bóg jest moim źródłem, że bez Niego jestem niczym i nic nie mogę. Jezus dał mi prawo do dziedzictwa, które przygotował dla mnie, jestem współdziedzicem z Chrystusem. Bardzo poruszyło mnie przesłanie o tym, że – podobnie jak Maria – możemy nosić Jezusa głęboko w nas samych. Pojęłam w pełni, co to znaczy mieć Jezusa w swoim wnętrzu, robić to, co On robił, działać jak On działał, postępować podobnie jak On, stawać się podobnym do Niego, rozwijać w sobie Jego naturę, Jego charakter. Czuję się mocniejsza i jak Paweł mogę powiedzieć: „Wszytko mogę w Tym, który mnie posila, w Chrystusie”. Mam pewność, że „Ten, który jest we mnie, jest większy niż ten, który jest na świecie”.
Dobrze powiedziane, Patrycjo!
Ty również możesz wszystko osiągnąć, ponieważ Bóg jest twoją siłą!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...