Pan mówi „bądź mężny”!

14 maja 2019

Kontynuujemy temat „jak być mocnym i odważnym”, na podstawie wersetu z księgi Jozuego. „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie boj się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”. (Jozue 1,9) Pan mówi dzisiaj do ciebie „bądź mężny”.
„I rzekł: Nie bój się, mężu miły, pokój ci! Bądź mężny, bądź mężny! A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem: Niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś”. (Daniel 10,19) Martwisz się czymś? Odwagi… twój Bóg jest z tobą!
- On daje nam pokój, i daje go w pełni.
- On zajmuje się sprawami tych, którzy patrzą na Niego i są oddani Jego sprawom.
- On wyposaża tych, których powołuje.
- On zaprowadza sprawiedliwość.
- On zaopatruje.

Ten, który poleca ci być odważnym jest mocniejszy od wszystkiego co wywołuje w tobie strach. W Biblii czytamy: „Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – jesteś mój! Gdy będziesz przechodził przez wody, Ja będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię”. (Izajasz 43,1-2) Bądź odważny. Ci, którzy są wokół ciebie mogą cię nie znać, ale Bóg woła cię po imieniu! Jesteś Jego. On jest z tobą, nawet kiedy będziesz przechodził przez ogień doświadczeń. Z Nim przy swoim boku, nigdy nie będziesz sam. Bądź odważny!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...