Pierwszym owocem uwielbienia jest…

4 czerwca 2019

Kontynuujemy nasz cykl o uwielbieniu w oparciu o odkrycia mojego przyjaciela Gregor’ego Turpina, spisane w jego książce „Krótki Poradnik Przemienionego Życia”. Jak pewnie wiesz, przyjacielu, główne przesłanie Jezusa zawarte jest w słowach „miłujcie się nawzajem”. Ale tak trudno czasem kochać innych! Czy potrafisz kochać szczerze? Uwielbiając Boga, wyznaję Mu swoją miłość. Mówię Mu dlaczego Go kocham. Mój wzrok jest skupiony na Nim, moje serce skierowane do Niego.
Im więcej czasu spędzam z Bogiem tym…
- bardziej On staje się częścią mojego życia.
- bardziej Go kocham.
- lepiej Go poznaję.
- lepiej zaczynam rozumieć Jego serce!

Jednym z pierwszych owoców uwielbienia jest przemiana naszego serca. Zaczynamy uczyć się, jak kochać innych, tak jak Bóg ich kocha – miłością bezinteresowną. Zamiast krytyki, podkreślaj powody, dla których kochasz innych. Zaczniesz patrzeć na świat znacznie bardziej pozytywnie! W Biblii czytamy: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością”. (Jan 13,35) Poprośmy Boga, by pomógł nam kochać innych, tak jak On kocha. By dał nam słowa i życzliwość dla tych, których dzisiaj spotkamy.
Modlę się, byś miał dzisiaj piękny i pełen uwielbienia dzień! Niech Bóg cię błogosławi!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...