Podłącz się do Jego mocy!

13 maja 2019

Kontynuujemy temat „jak być mocnym i odważnym”, na podstawie wersetu z księgi Jozuego. „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie boj się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”. (Jozue 1,9)

'Bądź mocny' pochodzi z hebrajskiego słowa 'chazaq', które oznacza być albo stawać się silnym, rosnąć w siłę, stawać się wytrzymałym, odważnym. W tym słowie zawarta jest idea stałego podłączenia się do oferowanej nam mocy Bożej. „Czyżbyś nie wiedział? Czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy ani nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość… Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód – i nie są zmęczeni”. (Izajasz 40,28 i 31)

Boża siła bardzo różni się od siły człowieka: nie wyczerpuje się, nie jest ograniczona i dzięki niej wszystko staje się możliwe. On chce ci dać taką właśnie siłę! Kiedy już ją otrzymasz, wzbij się na skrzydłach jak orzeł: zawalcz o coś, pracuj gorliwie, rób to do czego zostałeś powołany. Wszystkie potrzebne zdolności masz w Chrystusie.
Pomódlmy się razem: „Panie, dziękuję Ci za Twoją siłę, którą przez wiarę otrzymałem. W Tobie jestem mocny, silny, wyposażony! Tak, z Tobą, mogę biec i się nie zmęczyć. Moja siła jest odnawiana, ponieważ Ty idziesz ze mną. W drodze nie stracę tchu, ale będę wzmacniany przez Ciebie, Panie, który trzymasz moje życie w Swoich Rękach! W Twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...