Pogrzeb poczucie winy i przebacz samemu sobie!

12 lutego 2020

Obwiniasz czasem sam siebie? Ciągle na nowo rozdrapujesz błędy przeszłości? To właśnie jest celem diabła. On jest nazywany oskarżycielem braci. Tym, który oskarża dniem i nocą. „Wtedy usłyszałem w niebie donośny głos: Teraz nastało zbawienie i moc, Królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa! Bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem” (Księga Objawienia 12,10) .

Plan diabła nie jest planem Boga dla nas! Jest napisane: „Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy – przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 List Jana 1,9). Jeśli potrzebujesz przebaczyć samemu sobie, a nie wiesz od czego zacząć, skorzystaj z tych czterech wskazówek.
1. Napisz list do Boga, oddając Mu wszystko, co cię dręczy. Możesz posłuchać pięknej pieśni zespołu for KING & COUNTRY. To piękna modlitwa o przebaczenie. Następnie przeczytaj Słowo Boże, które jest obietnicą dla tych, którzy wyznają swoje grzechy Bogu (Księga Izajasza 43,25 ; 2 Księga Kronik 7,14 ; Księga Przysłów 28,13 ).
2. Przypomnij sobie wszystkie błogosławieństwa od Pana (Psalm 103,2) .
3. Rusz do przodu, krok po kroku. Po prostu każdego dnia proś Boga, by leczył twoje serce.
4. Uwierz, że każdy dzień jest nowym dniem, pełnym nadziei i obietnic. Boża łaska jest nowa każdego ranka (Treny Jeremiasza 3,22-23) .

Jeśli chcesz, pomódl się razem ze mną: „Panie, Ty widzisz moje błędy (nazwij to, o co siebie obwiniasz), a jednak nie przestajesz mnie kochać. Dziękuję, że pragniesz mnie uwolnić od ich ciężaru. Proszę, byś przebaczył mi moje upadki i grzechy. Postanawiam też wybaczyć sobie, ponieważ Ty mi wybaczyłeś! Dziękuję Ci za pokój, który wypełnia teraz moje serce. W potężnym imieniu Jezusa, amen!”.
Bóg chce, byś żył w wolności od poczucia winy i doświadczył przebaczenia w każdym wymiarze. Niech Jego pokój wypełnia cię dzisiaj!
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...