Pokaż mi prawdę i sprawiedliwość

22 lipca 2020

Bożym pragnieniem jest, byś w pełni poznał drogę prowadzącą do obfitego życia. W swoim Słowie Bóg jasno mówi, co jest kluczem spełnionego życia: „Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach” (List do Efezjan 6,14).

Bóg dał nam swoje Słowo, Biblię, by była naszym życiowym przewodnikiem. Co więcej, zapewnia nas ona, że: „Jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności...” (2 List Piotra 1,3).

Inaczej mówiąc, Bóg dał nam niezawodny, fenomenalny GPS. Jego rolą jest pokazanie nam, jak chodzić w prawdzie, zgodnie z Jego wolą. Naszą zaś rolą jest trwanie w Jego Słowie z modlitwą.

Kiedy prosisz Boga o Jego prawdę, wyrażasz potrzebę i pragnienie wzrastania w oddaniu dla Niego. Jezus mówi, że On jest drogą, prawdą i życiem (Ewangelia Jana 14,6), zatem najlepszą modlitwą jest prośba do Boga, by objawił ci więcej siebie. Kiedy prosisz o Jego sprawiedliwość, błagasz o zdolność rozróżniania i mądrość w niejasnych sytuacjach. Bywa, że kiedy życie jest jak długa, leniwa rzeka, zapominamy o naszym pragnieniu, by żyć w bliskiej relacji z Jezusem. Nasza pamięć jest krótka, dlatego desperacko potrzebujemy Boga, by przypomniał nam o podstawach prawego, bogobojnego życia. Kiedy modlimy się o sprawiedliwość, prosimy Boga, by pomógł nam stawać się coraz bardziej podobnymi do Niego.

Bóg zaprasza cię, byś włożył Jego zbroję, a dwoma pierwszymi jej elementami są prawda i sprawiedliwość (List do Efezjan 6,10-18).
Pomódlmy się razem: „Ojcze, przyznaję, że bardzo łatwo okoliczności wybijają mnie z równowagi, a opinie innych mają na mnie wielki wpływ. Chcę wiedzieć, jak mam żyć zgodnie z Twoją wolą i jak być wiernym naszemu przymierzu przyjaźni. Pokaż mi Twoją prawdę i sprawiedliwość. W imieniu Jezusa, amen”.
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...