Posłuszeństwo

29 czerwca 2019

Zastanówmy się dzisiaj nad kolejną biblijną cechą, która pomoże nam być dobrym ambasadorem nieba – posłuszeństwo. Czasem ludzie wzdrygają się na samą myśl o tym, ale uważam, że jest ona zasadnicza. Jeśli jesteśmy posłuszni Panu, wtedy wzrastamy! Jedna z czytelniczek „Cudów Każdego Dnia” napisała: „Pracuję nad projektem mającym pokonać raka. Z tego powodu codziennie spotykam w moim biurze kobiety, dzieci i mężczyzn cierpiących na tę chorobę. »Cuda Każdego Dnia« są dla mnie tlenem, wodą kojącą pragnienie, źródłem nawadniającym mój wewnętrzny »ogród«. W misji niesienia otuchy dzielę się wersetami z tymi, którzy są pod moją opieką. Każdy z nich otrzymuje »kubek wody« Bożego Słowa. Przychodzą z płaczem, wychodzą z na nowo odnalezionym uśmiechem i radością życia pomimo choroby. Godzą się na to, by nieść krzyż z Jezusem, z wiarą, że jedynie On może dać im pokój. Wszyscy chcą zaufać Jezusowi, wielkiemu, wszechmocnemu lekarzowi”.

Gratuluję czytelniczce dobroci serca! Bóg podobnie i ciebie chce użyć w twoim miejscu pracy, wśród wielu poranionych ludzi. Bycie ambasadorem nieba oznacza gotowość do działania, kiedy Bóg nas o to poprosi!

Oto obietnica, jaką daje nam Bóg: „A teraz, jeśli będzie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia”. (Księga Wyjścia 19,5) W przeciwieństwie do miłości, którą Bóg obdarza wszystkich równo, Jego przychylności nie można zyskać w taki sam sposób. Przychylność to łaska, która uzdalnia nas do osiągania tego, do czego zostaliśmy powołani. A posłuszeństwo toruje drogę dla większej łaski, ponieważ większe rzeczy są powierzane temu, kto jest posłuszny w małym! Kiedy czujesz, że słabniesz i wydaje się, że posłuszeństwo oznaczałoby poświecenie wszystkiego, co masz, wierzę, że Bóg ma dość siły, by cię nieść. On nie domaga się posłuszeństwa w taki sposób, w jaki zrobiłby to zły ojciec. On zawsze da ci do tego Swoje siły!

Zachęcam cię, byś zawsze polegał na Bogu. Bądź tym, który, kiedy pojawią się problemy, postanowi iść za Bogiem i stosować się do Jego Słowa. Bóg poszerzy twoje granice, a tym, w czym jesteś za słaby, On się zajmie. Poprzez ciebie wielu zostanie pobłogosławionych!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...