Potrzebujesz przebaczyć Bogu?

13 lutego 2020

Być może miałeś kiedyś tego rodzaju myśli o Bogu: „Czy On w ogóle słyszy moje modlitwy? Dlaczego pozwolił, by takie nieszczęście dotknęło moją rodzinę? Dlaczego nie dał mi tej pracy? Dlaczego jeszcze nie wyszłam z mąż?” itp.
Bóg jest dobry i nigdy nie manipuluje ani nie bawi się nami. Dlaczego więc nachodzą nas czasem takie myśli?
Są okresy, kiedy łatwo nam wierzyć, ale bywa, że przechodzimy przez gwałtowne burze. Trudności, nawet jeśli ich nie rozumiemy, nie zmieniają natury Boga, który jest miłością. W Biblii czytamy: „I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg, i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim” (1 List Jana 4,16). Oczywiście, mamy prawo do zadawania pytań sobie, a nawet Bogu. On jest naszym Ojcem! Żadne z naszych pytań czy wątpliwości nie wyprowadzi Go z równowagi. Bóg nie sprowadza na ciebie bólu i cierpienia. Przeciwnie...

Niezależnie od faktu, jaka jest twoja sytuacja, nie izoluj się od Ojca. Bóg zawarł z tobą, swoim dzieckiem, przymierze łaski, nadziei i miłości. Nie oddalaj się od Niego, raczej szukaj Jego słodkiej obecności.
Pomódl się ze mną: „Ojcze, dziękuję Ci, że masz plany o przyszłości dla mnie, nie o niedoli, by dać mi przyszłość i natchnąć nadzieją. Dziękuję Ci, że niezależnie od tego, co się dzieje, otacza mnie Twoja łaska. Chcę Ci ufać: Ty mnie kochasz, Ty mnie ochraniasz, Ty mnie wspierasz, nawet kiedy nie rozumiem wszystkiego. Ty jesteś dla mnie dobrym Ojcem, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...