Potrzebujesz wsparcia?

15 kwietnia 2019

„Kiedy pomyślałem: chwieje się noga moja – Twoja łaska, Panie, wsparła mnie. Pociechy twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego”. (Psalm 94,18—19) Wróć na chwilę w przeszłość i spróbuj sobie przypomnieć.
… Kiedy przechodziłeś przez trudne i bolesne doświadczenia, co pomagało ci z nich wyjść? Myślę, że dla wielu z was było to poczucie, że nie jesteście sami, że macie wsparcie w Bogu i swoich bliskich.

W Biblii czytamy: „Jeśli jeden upadnie, drugi go podniesie. Nad samotnym natomiast nikt się nie pochyli”. (Kaznodziei 4,10) Niezależnie przez co obecnie przechodzisz, pamiętaj: nie jesteś sam. Jezus jest przy tobie. On cię podnosi. On jest twoim wsparciem. On jest z tobą zawsze – po wszystkie dni aż do końca. Prawda jest taka, że serce człowieka może odpocząć tylko wtedy, gdy w Bogu znajduje oparcie i siłę: „Nie bój się, bo ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem! Wzmocnię cię – tak, ześlę ci pomoc. Wesprę cię prawicą mej sprawiedliwości”. (Izajasz 41,10) Złóż swoje życie w ramiona Tego, który jako jedyny może się nim doskonale zająć.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...