Powiedzie ci się!

18 maja 2019

Dzisiaj podsumujemy nasz cykl „jak być odważnym i mocnym pośród życiowych doświadczeń”. „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie boj się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”. (Jozue 1,9)

Bóg chce błogosławić to czego się podejmujesz. Temu, komu Bóg okazuje łaskę, wiedzie się wszędzie dokądkolwiek pójdzie i we wszystkim czego się podejmie! Wyobraź sobie życie zgodne z marzeniami, które Bóg włożył ci w serce… On da ci też siły i odwagę by je zrealizować. W Jego Słowie czytamy: „Wszystko co uznasz za warte zrobienia, zrób stosownie do swych sił…” (Kaznodziei 9,10) Ważne jest podjęcie działania, ponieważ Bóg nic nie może uczynić z kimś, kto pozostaje bierny. Kiedy ktoś idzie do przodu, nawet w złym kierunku, wtedy Bóg może nim pokierować. Kiedy zaczynamy się poruszać, Pan porusza się z nami. Stale bądź w ruchu, a ręka Pana zawsze będzie prowadziła cię w kierunku wypełnienia Jego planów!

Bóg daje ci tę wspaniałą obietnicę: „Pan sprowadzi błogosławieństwo na twoje spichlerze i na każde przedsięwzięcie twoich rąk – pobłogosławi cię w ziemi, którą ci daje, On, Pan, twój Bóg”. (Księga Powtórzonego Prawa 28,8) Wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, będzie ci towarzyszyło błogosławieństwo. Zrozum to, uwierz w to, wyobraź to sobie, uchwyć się tego i tak żyj. Stale bądź uważny, służ Mu i idź do przodu. Bóg obiecał ci, że Jego błogosławieństwo pójdzie z tobą!
Pamiętaj: ponieważ jest z tobą Bóg błogosławieństwa, błogosławieństwo Boże jest dla ciebie.

Pomódlmy się: „Panie, chciałbym dzisiaj podjąć konkretne działanie i ruszyć naprzód. Tak, chcę podjąć działanie. Pomóż mi zrobić następny krok na drodze do mojego celu w Tobie. Dziękuję Ci za Twoją obecność, Twoje Słowo i Twoje błogosławieństwo, które towarzyszy mi przez wszystkie dni mojego życia. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...