Poznanie miłości

29 czerwca 2020

Krok po kroku, w miarę, jak zbliżasz się do Boga, rośniesz, wzrastając w poznaniu, w mądrości i w miłości. Miłości do Niego i do innych. Czy wiesz, że ten osobisty wzrost jest niezbędny, by błogosławić życie innych? Twój potencjał – ten boski dar, jaki otrzymałeś – jest też darem dla innych. Jesteś powołany do tego, by błogosławić innych swoimi darami, o czym przypomina nam Boże Słowo: „Każdemu z was Bóg dał jakieś szczególne zdolności; używajcie ich, udzielając sobie wzajemnej pomocy” (1 List Piotra 4,10). Niezależnie od tego, czy służysz Bogu już od dłuższego czasu, czy krótko, a może jeszcze nie zacząłeś – najpiękniejszym darem, jaki możesz ofiarować, jest Boża miłość. By tak się stało:
- Bóg kształtuje cię stopniowo na swój obraz;
- udziela ci mądrości poprzez swoje Słowo;
- daje ci zrozumienie samego siebie, byś mógł poruszać serca innych;
- oświeca twój umysł, byś mógł dzielić się ewangelią;
- daje ci zadania podobne do tych, jakie wykonywał Jezus.

Posłuchaj wspaniałej pieśni uwielbienia w wykonaniu Darlene Zschech „The Potter's Hand” („Dłoń Garncarza”): Niech fakt, że Bóg kształtuje cię na swój obraz, będzie dzisiaj dla ciebie radością i zachętą.
Tak, Bóg daje ci jeden lub więcej darów Ducha po to, byś mógł zmieniać życie innych. Twoje życie stanie się kanałem błogosławieństwa dla innych, uświęcone w służbie dla Niego!
Różnisz się od innych, by mieć na nich wpływ, by szerzyć wokół Jego miłość. Niech wszystkie twoje działania wypływają z miłości, z miłości i tylko z miłości! „Wasza gorąca miłość będzie najlepszym dowodem tego, że naprawdę jesteście moimi uczniami” (Ewangelia Jana 13,35). Tak, jesteś niewątpliwie wyjątkowy i niepowtarzalny! Twój sposób świadczenia o Bożej miłości do tego świata jest wyjątkowy. Dlatego nie czekaj ani chwili dłużej – kochaj i jeszcze raz kochaj, kochaj lepiej, kochaj więcej i kochaj... zawsze!

Pomódl się ze mną: „Panie Jezu, dziękuję Ci za twoją nieskończoną cierpliwość w tym procesie kształtowania mnie na swoje podobieństwo. Chcę rosnąć i robić postępy z Tobą, uczyć się od Ciebie. Modlę się, by moja miłość do Ciebie i innych rosła, bym mógł być błogosławieństwem dla innych. Używaj mnie, by w potężny sposób przejawiać swoją miłość. W imieniu Jezusa, amen”. Wierzę, że pójdziesz dalej, by mieć potężny wpływ na tych, którzy są wokół ciebie, ponieważ to, co miłość może osiągnąć, jest nieograniczone.
Jesteś kochany!
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...