Prawdziwie odpoczniesz, kiedy pozwolisz Bogu działać.

31 marca 2019

Jezus mówi w Swoim Słowie: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode Mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz”. (Mateusz 11,28—29)
Nasz Bóg jest nieskończenie szczodrym Bogiem: daje i przebacza, oddał dla nas swoje życie. Na krzyżu, Jezus zawołał, „Wykonało się”. (zobacz Jan 19,30)

Niesamowita deklaracja! Wszystko, co Jezus miał wykonać na ziemi, wykonał….
- Zabrał twoje ciężary, ból, grzech, cierpienie i chorobę.
- Przywrócił ci przywilej nawiązania relacji z Nim i ze Swoim Ojcem.
- Na nowo ożywił twoją nadzieję.
Posłuchaj, jak pisze o tym Król Dawid: „Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody”. (Psalm 23,2)
Panem naszego odpocznienia jest Bóg. On wie, jak poprowadzić nas tam, gdzie nasze dusze i ciała znajdą wytchnienie. Tak… Ukojenie, prawdziwe szczęście, to być blisko Jezusa, dobrego Pasterza. Prawdziwie zrelaksujemy się wtedy, kiedy pozwolimy Bogu wykonać „robotę”.

Jeśli chcesz, możesz teraz razem ze mną w modlitwie złożyć swoje ciężary w Jego ręce… „Panie Jezu, dziękuję Ci, że zawsze jesteś ze mną i troszczysz się o mnie. Dziękuję za Twoją obecność każdego dnia. Przechodzę teraz przez trudną sytuację (nazwij to, przez co przechodzisz), całkowicie powierzam ją tobie. Sam nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Panie, liczę na Ciebie i z wiarą powierzam ci wszystko. Dziękuję za Twoją pomoc i wsparcie, i za to, że działasz dzisiaj w moim życiu. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...