Przebaczenie – pierwszy krok do wolności?

20 czerwca 2020

W ciągu tego tygodnia chciałbym przeprowadzić cię przez siedmioetapową podróż prowadzącą do całkowitej odnowy. Teksty zostały zainspirowane świetną książką Stromie Omartian „Lord, I Want to Be Whole” (za zgodą).

„Panie, chcę być zdrowy!”, woła wielu w środku cierpienia czy trudności. Większość trudnych doświadczeń związanych jest z naszymi relacjami z innymi. Pomimo naszego oddania Bogu depresja, niezadowolenie, złość, gorycz i frustracja są objawami wskazującymi na nasze słabe zdrowie emocjonalne. Bóg chce nas uzdrowić, o czym zapewnia Jego Słowo: „Przyniosę ci uzdrowienie, uleczę cię z twoich ran – oświadcza Pan” (Księga Jeremiasza 30,17).
Nie znam twojej historii, ale może nadal dręczą cię złe wspomnienia z twojego dzieciństwa, zdrady współmałżonka czy niedawnego konfliktu. Jakiekolwiek są twoje zranienia, droga do uzdrowienia przebiega przez przebaczenie. To niezbędny pierwszy krok. Oznacza on przyjęcie Bożego przebaczenia i pozwolenie, by ta rzeczywistość wniknęła głęboko w całą twoją istotę. Inaczej mówiąc, przeszłości musisz powiedzieć: „Żegnaj” (Księga Izajasza 43,18-19).

Autorka książki dodaje, że „(...) przebaczenie jest drogą dwukierunkową” (Ewangelia Mateusza 6,14). „Kiedy wyznajemy swoje przewinienia, Bóg przebacza nam szybko i całkowicie. Przebaczenie innym jest wyborem, który podejmujemy. Opieramy nasze decyzje nie na tym, co czujemy, ale na tym, co wiemy, że jest właściwe”. Czy chciałbyś być zdrowszy emocjonalnie? Ten krok przebaczenia jest konieczny dla pełnej przemiany.
Zachęcam cię do wspólnej modlitwy:
„Boże, pomóż mi zostawić przeszłość, bym mógł wejść we wszystko, co Ty dla mnie zaplanowałeś. Pokaż mi, komu muszę przebaczyć i pomóż mi wybaczyć całkowicie. Uzdrów mnie z bolesnych wspomnień, które niszczą moje życie, bym mógł stać się tym, kim Ty chcesz, bym był. W imieniu Jezusa, amen”.

Od dzisiaj Bóg zaczyna cię uwalniać!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...