Przed tobą cel!

20 marca 2021

„Wówczas Jozue powiedział do Izraelitów: Jak długo będziecie się ociągać? Kiedy zamierzacie wejść i posiąść ziemię, którą Pan, Bóg waszych ojców, wam dał?” (Księga Jozuego 18,3).

Czas powstać, pójść do przodu i posiąść obietnice, jakie Pan ma dla ciebie! Bogactwa niebieskie nie są zarezerwowane tylko dla niektórych. Jako dziecko Boże otrzymałeś wspaniałe dziedzictwo. Korzystaj z tych obietnic w życiu, ponieważ to, co Bóg mówi, Jego ręka dokonuje!
Twoje fizyczne oczy być może nie dostrzegają materialnej strony Bożych planów dla ciebie, ale nie to jest najważniejsze. Przed tobą tereny, które masz zwyciężyć w modlitwie. Przygotuj się, rusz do przodu i postanów całkowicie zaufać Temu, który powołał cię do życia.
Pan wypełnia cię swoją siłą, swoim namaszczeniem, swoją odwagą, tak byś rozpoczynając ten dzień, mógł zrobić krok w kierunku swojego powołania.

Módl się razem ze mną: „Mój Ojcze, przyjmuję Twoje siły, Twoje życie i Twoją odwagę. Chcę żyć życiem, jakie dla mnie przygotowałeś i nic nie będzie w stanie mnie powstrzymać, ponieważ Ty jesteś ze mną. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...