Przejrzyj swoje rzeczy!

11 lipca 2020

Zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy się przeprowadzasz, uświadamiasz sobie, jak wiele rzeczy nazbierałeś i przechowujesz, i jak wiele miejsca one zajmują. Postanawiasz je przejrzeć. Wyrzucasz albo oddajesz te, których już nie potrzebujesz, bo są za małe, za duże, niemodne...

Czy chciałbyś zamienić swoje stare ubrania na nowe? Dostać je od swojego Ojca? Zobacz, co na ten temat mówi Biblia: „Abym włożył opłakującym Syjon zawój na głowę zamiast popiołu, dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości i szczepem Pana – ku Jego sławie” (Księga Izajasza 61,3). Bóg pragnie wylać na ciebie olejek radości i ubrać cię w strój pieśni dziękczynnej. Jednak by to przyjąć, najpierw musisz zdjąć swoje stare ubranie, którym może być zły nawyk, strach przed utratą kontroli, czy ukryty grzech, którego jeszcze nie przezwyciężyłeś.

Zachęcam cię, byś uwolnił się od niego, składając go pod krzyżem i zostawiając tam. Nigdy nie zabieraj go ponownie ze sobą! Niezależnie od twojej przeszłości czy pochodzenia uwierz, że Bóg jest wierny i pomoże ci iść ze sobą razem w nowym życiu.

Módl się ze mną: „Panie, zostawiam moje stare ubranie pod krzyżem! To fatalne przyzwyczajenie, którego nie potrafię zmienić, to poczucie winy, które dźwigam od lat – zostawiam w Twoich rękach. Dziękuję za ofiarę Jezusa, dzięki której mam nowe życie. Dziękuję za Twoje przebaczenie, pokój i łaskę, które teraz otrzymuję przez wiarę! W imieniu Jezusa, amen!”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...