Przyjmij światopogląd swojego Ojca w Niebie!

13 lipca 2020

Twój niebiański Ojciec nie myśli, nie mówi ani nie działa jak ludzka istota. Sposób, w jaki On postrzega wszystko, jest całkowicie wyjątkowy i przewyższający nasze widzenie. Jego ogląd sytuacji jest zawsze sprawiedliwy i przepojony świętością. „Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze” (Księga Izajasza 55,9).

Kultura oferuje ci różnorodne „punkty odniesienia”, zgodnie z którymi możesz ocenić swoje życie rodzinne, życie zawodowe czy odczuwane emocje. Programy telewizyjne i magazyny podsuwają wzorce idealnego życia, 10 niezawodnych zasad dobrego małżeństwa czy 15 kroków do osobistego spełnienia. Jest też inny sposób oceniania i postrzegania rzeczy: rozpatrywanie ich z Bożej perspektywy. Przyjmując Boży punkt oglądu sytuacji, wierzysz, że On ma rację i że jest po twojej stronie, nawet kiedy nie rozumiesz wszystkiego, co się dzieje.

Kiedy pojawiają się pytania, nie próbuj odpowiadać i na siłę szukać rozwiązań. Czekaj w ciszy i zaufaniu (Księga Izajasza 30,15). Pytaj Boga. Szukaj Jego rady, ponieważ Jego myśli nie są twoimi myślami, mówi Biblia.

Bóg zawsze wie, jak cię pocieszyć, rozjaśnić twoją sytuację i postawić cię na właściwej drodze. Zaufaj Mu, a podejmiesz właściwą decyzję.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...